Støtte sprogindlæring

HVORDAN KAN FRIVILLIGE STØTTE

 

  • Frivillige i sprogundervisningen frigør underviseren, så han/hun bedre kan fokusere på hele klassen. Det giver underviseren tid og rum til at gøre sig flere sproglige og sociale observationer, som kan bruges i planlægningen af undervisningen.

 

  • Frivillige kan supplere den formelle undervisning. Uden for klasselokalet kan de frivillige stå for samtalecaféer og alle slags fritidsaktiviteter eller fungere som sprogmentorer. Sådanne aktiviteter giver kursisterne mulighed for at øve deres tale-, lytte-, læse- og skrivefærdigheder i en autentisk hverdagssammenhæng (se mere nedenfor).

 

  • I nogle tilfælde har flygtninge overhovedet ikke adgang til professionel sprogundervisning. Frivillig sprogundervisning eller –træning er derfor deres eneste støtte. Selvom en frivillig indsats ikke kan erstatte et sprogkursus, kan den hjælpe med de første skridt på det nye sprog og danne bro til den formelle undervisning.

 

  • De frivilliges varme og engagement skal ikke undervurderes. Sprogundervisning handler om at lære sprog, men det giver også flygtninge mulighed for at opbygge relationer, blive hørt og føle sig støttet. Det kan være en vej til at finde frem til andre muligheder, tilbud og støtte. Frivillige er måske de første medlemmer af det nye samfund, som flygtninge lærer at kende. Den frivillige indsats kan således også være en måde, hvorpå man byder velkommen til dem, der lige er kommet til landet. Den mellemmenneskelige side af de frivilliges arbejde kan virkelig gøre en forskel.

 

Download artikel om Nyttige færdigheder for frivillige som PDF

Download artikel om Fejl og feedback som PDF

Download artikel om Forskellige tilgange som PDF

Download artikel om Et trygt miljo som PDF

Download hele værktøjskassen for frivillige som PDF

 

"Volunteering requires a lot of patience and empathy and the ability to treat the learner as an equal."

 

Volunteer, Denmark

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF