Finansiering, rammer og organisering

Recruitment

Det kræver ressourcer at inddrage frivillige i sprogtilegnelsen. Og ressourcerne er næsten altid begrænsede. Hvordan får man støtte til at inddrage frivillige? Hvilke af organisationens politikker er relevante, og hvad skal I fokusere på?

 

Frivilligt arbejde er ikke gratis

Det er vigtigt at huske, at selvom frivillige ikke får løn for deres arbejde, er det ikke gratis at benytte frivillige.

For det første er der udgifter for de frivillige selv. De siger måske nej til lønnet arbejde et andet sted for at arbejde frivilligt. De kan have udgifter til transport, og frivillige forventer ofte at få dækket sådanne ”ekstra” udgifter.

For organisationen er det vigtigt at indregne udgifterne i forbindelse med rekruttering, oplæring, støtte, koordinering og opfølgning af frivillige. Nogle gange er alene omfanget af den interesse, som potentielle frivillige udviser, overvældende for en lille eller allerede overbebyrdet organisation. Det er vigtigt, at organisationen investerer tid i at lære de frivillige og deres kvalifikationer, erfaringer og forventninger at kende.

Ud over den tid, der går med at rekruttere, oplære og koordinere frivillige, kan der også være ekstra opgaver til undervisere (eller andre ansatte), som skal kommunikere med de frivillige uden for undervisningstiden.

 

Mere om dette emne

Download hele værktøjskassen for organisationer som PDF

“Sometimes I join the mother at an appointment at the jobcenter, go with her to a parents’ evening at school or to visit the doctor. If there are no appointments we learn German, play games or take a walk in the park, go for an ice-cream or scout the neighbourhood […] To sum up I advise everybody who is interested to get involved and become an Integrationslotse (guide). Be open to new situations and experiences.”

 

Volunteer, Germany

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF