Rekruttering af frivillige

Hvordan finder man velegnede frivillige? Og hvordan finder de dig? Nogle lærere har en frivilligkoordinator i deres organisation, som tager sig af det. Følgende overvejelser kan være relevante, hvis man som underviser selv er ansvarlig for rekruttering af frivillige.

 

Hvis man som underviser arbejder i en organisation, kan det være en fordel at have klarhed over organisationens normer og procedurer for arbejdet med frivillige, som fx retningslinjer for, hvem underviseren skal kontakte for:

  • at efterspørge en frivillig
  • at diskutere ‘best practice’ vedrørende inddragelse af frivillige i undervisningen
  • at diskutere udfordringer i samarbejdet med en frivillig
  • at stoppe samarbejdet med en frivillig

Underviserens rolle i rekruttering, indslusning og oplæring af frivillige afhænger af den organisatoriske kontekst. I nogle tilfælde kan ansvaret for disse tre områder ligge hos en frivilligkoordinator, men det anbefales, at underviseren også får adgang til information om den frivillige, og at de to parter mødes, før den frivillige introduceres for et hold.

 

Rekruttering

Rekrutteringsprocessen involverer normalt annon- cering efter frivillige, modtagelse og læsning af ansøgninger, samt udvælgelse af en eller flere frivillige blandt ansøgerne.

Frivillige tilbyder selvsagt deres fritid gratis, og det kan derfor virke hårdt at underkaste dem en lang og kompliceret ansøgningsproces. Imidlertid kan man opleve situationer, hvor flere personer ønsker at være frivillige, end der er behov for, og en udvælgelsesproces vil derfor være nødvendig. Selv hvis dette ikke er tilfældet, vil en ansøgningsproces være et godt redskab til at lære den frivillige bedre at kende, inden vedkommende inddrages i undervisningen. Dette kan ikke anbefales nok - både for ens egen, for kursisternes og for den frivilliges skyld.

 

Ansøgningsprocessen

Det kan være en fordel på forhånd at overveje, hvordan potentielle frivillige kan finde frem til sprogskolen. Og når man er kommet i kontakt, hvordan man så lærer den frivillige godt at kende, og hvordan man finder ud af, om det er den rette person til opgaven.

Ovenstående afhænger naturligvis både af konteksten og antallet af mulige frivillige, men en typisk ansøgningsproces kunne være:

  1. Annoncering af opgaven som frivillig med beskrivelse af ansvarsområder samt nødvendige og ønskelige kvaliteter.
  2. En ansøgningsproces, der involverer enten at udfylde en ansøgningsblanket eller at skrive en skriftlig ansøgning, der besvarer et antal spørgsmål.
  3. Et indledende møde eller en

Et alternativ til punkt 2 og 3 kan være at afholde et åbent møde for alle, der kunne være interesserede i at blive frivillige. Mødet kan bruges til at give ansøgerne mere information om deres rolle, men også som en form for oplæring, som vil øge chancen for et godt samarbejde. Det er også en god mulighed for at mødes og få en fornemmelse af de frivillige, inden et eventuelt samarbejde påbegyndes. Hvis ansøgerne stadig er interesserede i at arbejde som frivillige efter mødet, kan de så udfylde en ansøgningsblanket eller simpelthen starte med det samme.

 

Vil du vide mere om Rekruttering af frivillige?

Download hele artikel som PDF

Download hele værktøjskassen for undervisere som PDF

“Mange frivillige kommer direkte fra arbejde i undervisningssektoren, ofte fra folkeskole-niveau. Det betyder, at
de kommer til at behandle flygtninge som om, de var 6-årige børn, hvilket ikke er passende for unge mennesker på 18-19 år. Jeg tror, det er et spørgsmål om holdninger: skal flygtninge opfattes som stakler, der skal beskyttes og pylres om, eller som ligeværdige medspillere?”

 

Sprogunderviser, Østrig