VOLUNTEERS IN LANGUAGE LEARNING FOR REFUGEES

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP 2017 - 2019

Om projektet

LanguageLearning_logo_2018_6_22_full
hp_dev_logosbeneficaireserasmusleft_en-1

Der er mange mennesker i EU, der gerne vil være frivillige og give deres tid til at understøtte sprogundervisning for migranter og flygtninge. Hvordan kan frivillige bruges til at forbedre læringsprocessen, og hvordan bringes de bedst i spil af undervisere og organisationer? Hvilken type af frivillig støtte har vist sig at være mest effektiv på tværs af EU?

Research-projektet ”Volunteers in Language Learning for Refugees” har undersøgt disse spørgsmål, og deler resultaterne med undervisere og frivillige inden for området.

Projektet var et Strategisk Partnerskab medfinanceret af den Europæiske Unions program Erasmus+.  Organisationerne i dette samarbejde i Østrig, Tyskland, Danmark, Belgien og Storbritannien, har alle førstehåndserfaring med sprogundervisning målrettet migranter og flygtninge.

Frivillige understøtter undervisningen som hjælpelærere og supplerer den formelle undervisning på mere uformel vis – fx som sprogmakker eller oversætter.

Vi har talt med kursister, undervisere, frivillige og organisationer omkring deres erfaringer med brug af frivillige i undervisningen. Vi har anvendt denne nye viden i praktisk orienterede pilot-projekter internt i vores fem organisationer. Endeligt har vi delt vores erfaringer gennem lokale konferencer og ”værktøjskasser” for undervisere, frivillige og organisationer, der er fyldt med aktiviteter og eksempler på god inddragelse af frivillige.

VÆRKTØJSKASSE

for undervisere

inddragelse af frivillige i sprogtilegnelsen

for frivillige

i sprogtilegnelsen

for organisationer

inddragelse af frivillige i sprogtilegnelsen 

Partnere i projektet

Projektvideoer