Overvejelser inden du begynder

Hvis du overvejer at blive frivillig inden for sprogtilegnelse, er der nogle punkter, du skal overveje, før du begynder. Bliv klar over, hvad der motiverer dig – så er der større sandsynlighed for at finde et frivilligjob, der passer til dig, så du ikke bliver skuffet. Når man skal yde støtte på basis af solidaritet og respekt, er det en god ide at overveje følgende:

 

”Jeg er frivillig, fordi jeg gerne vil støtte flygtninge…”

Fokuser først og fremmest på solidaritet og ikke på hjælp. Solidaritet er ensbetydende med respekt for flygtningenes evner, selvstændighed og værdighed, samtidig med at du anerkender de mange former for undertrykkelse og vanskeligheder de oplever. Solidaritet betyder, at man handler sammen med dem, efter deres ønske.

Som frivillig i sprogtilegnelsen kan man tilbyde noget virkelig værdifuldt – man hjælper folk med at tilegne sig et nyt sprog. Det kan gøre en reel forskel i flygtningenes liv, men flygtningene oplever måske også vanskeligheder på andre områder. Det er forståeligt, at du gerne vil hjælpe – det er derfor, du er frivillig – og det er vigtigt at kende sine personlige grænser.

Det gælder især, hvis man arbejder uden for en organisation og dermed har mindre faste rammer og støtte. (Se afsnittet Samarbejd med andre). Du kan ikke løse alle de problemer, som kursisterne har. Læs mere om tryg støtte til kursisterne i afsnittet Et trygt miljø.

 

”Jeg har tid til overs...”

Hvis du gerne vil være frivillig, er den første forudsætning, at du har tid til det. Hvis du ikke er sikker på, at du kan deltage stabilt som frivillig i sprogtilegnelsen, så kig efter andre frivilligjob, hvor man kan forpligte sig for kortere tid.

Inden for sprogtilegnelse er det som regel nødvendigt at opbygge en tillidsfuld relation, så der skabes et godt læringsmiljø. Hvis du ikke er stabil og er nødt til at aflyse aftaler med kort varsel, kan du blive en byrde og ikke en hjælp.

 

”Jeg vil gerne blive bedre til at undervise...”

Hvis du er under uddannelse til lærer, kan frivilligt arbejde være en mulighed for at hjælpe en sprogunderviser i et klasserumsmiljø og få erfaring. Underviserne vil måske endda give dig en anbefaling, som kan hjælpe dig med at finde arbejde eller bestå din eksamen.  Sprogundervisning kræver imidlertid betydelig viden og stor faglighed. I lande, hvor der er offentligt betalt undervisning, kan det underminere området, hvis frivillige står for formel undervisning. Nogle gange har flygtninge dog ikke adgang til sprogundervisning, og her kan undervisning gennemført af frivillige gøre en forskel.

 

”Jeg ønsker at støtte integrationen…”

Støtte til at lære sproget i et nyt land er en fantastisk måde at hjælpe folk til at få flere muligheder – de vil nemmere kunne lære folk at kende, få mere meningsfulde job og deltage på lige fod i samfundslivet. Integration er ikke en envejs proces, og som frivillig har du også mulighed for at lære flygtningene at kende og høre om deres liv. Samtaler om vaner, værdier og traditioner kan skabe fælles forståelse. Husk at vise respekt for forskellige måder at leve på og forskellige værdisystemer. Din opgave er at sætte folk i stand til at leve det liv, de vælger – ikke at gøre dig til dommer over, hvordan de lever deres liv.

 

”Jeg taler flere sprog, og vil gerne dele min viden om sprogtilegnelse…”

Folk, der selv har lært sprog, kan blive strålende frivillige!  Du har måske viden om indlæringsprocessen og kan inspirere andre. Det er dog værd at huske, at der er mange forskellige måder at lære sprog på, afhængigt af folks uddannelsesbaggrund, motivation og behov. Du er måske specielt god til at lære sprog. Hvad der har virket for dig, virker ikke nødvendigvis for andre.

 

”Jeg vil gerne bruge min tid på noget meningsfuldt…”

Det kommer du til.

 

”Jeg er interesseret i folk fra andre kulturer…”

At vise interesse for dem, du arbejder med, er et glimrende udgangspunkt for at støtte sprogtilegnelse. Dine lyttefærdigheder og spørgsmål vil hjælpe kursisterne med at forbedre deres talesprog. Det er også en balance – respekter kursisternes privatliv og læg mærke til, om dine spørgsmål er velkomne. Hvis der er bestemte ting, kursisterne ikke bryder sig om at tale om, så vælg andre og mindre personlige samtaleemner.

 

Download hele værktøjskassen for frivillige som PDF

"At tale et sprog flydende betyder også, at du er i stand til at advokere for dine rettigheder og udtrykke dine ønsker. Det er først, når du er i stand til at stå op for dig selv, at du er i stand til at italesætte dine holdninger."

 

Kursist, Østrig 

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF