Roller og opgaver

Der er et væld af forskellige måder, hvorpå man som frivillig kan støtte sprogtilegnelsen. De kan overordnet set deles op i roller i og roller uden for den formelle undervisning i klasselokalet. Oversigten over roller skal hjælpe dig med at overveje, hvad der vil passe dig bedst.

 

Frivillige i klasselokalet

Frivillige støtter på en række forskellige måder lønnede sprogundervisere i klasselokalerne i hele Europa. De frivillige kan holde sig til én rolle, eller de kan skifte rolle fra én undervisningsgang til den næste:

 

Frivillige som sprogstøtte

Nogle undervisere bruger frivillige til at arbejde med kursisterne enkeltvis eller i små grupper, mens underviseren koncentrerer sig om resten af klassen. Det kan være en god ide, hvis en eller to kursister har særlige behov, der adskiller sig fra resten af gruppens behov. Alternativt kan den frivillige give tidsbegrænset intensiv sprogstøtte til alle kursister på skift. Det kan være med fokus på læsning, samtale eller bestemte aktiviteter. Det er selvsagt ikke alle frivillige, der har de fornødne kvalifikationer til at gøre det, og det bør altid være i samråd med underviseren.

 

Frivillige som deltagere i undervisningen (med gode sprogkundskaber)

Her deltager de frivillige i klassens aktiviteter uden at kende til undervisningsplanen eller aktiviteterne på forhånd. Det kan være med til at skabe en følelse af lighed og kammeratskab mellem de frivillige og kursisterne og således være med til at opbygge et godt forhold mellem dem. Fordi de frivillige kender målsproget, forstår de instruktionerne godt og kan så støtte kursisterne i at deltage i aktiviteterne.

 

Frivillige som hjælpelærere

I mange europæiske lande bruger man frivillige som hjælpelærere. Det kan være praktikanter eller pensionerede lærere. Denne praksis har vi ikke i Danmark.

 

Frivillige som ekstra støtte på særlige områder (ikke i direkte forbindelse med sprogtilegnelsen)

Mange frivillige muliggør sprogtilegnelse med deres støtte på specifikke områder som for eksempel børnepasning eller administration. Disse frivillige er ikke nødvendigvis involveret direkte i sprogtilegnelsen, men uden deres engagement ville visse grupper ikke have adgang til sprogundervisning.

 

Frivillige uden for klasselokalet

Frivillige kan også stå for aktiviteter ved siden af den formelle undervisning. Samarbejde mellem undervisere og frivillige er i så fald til gavn for kursisterne.

For eksempel kan undervisere henvise kursister til aktiviteter i frivillig-regi uden for timerne. God kommunikation giver de frivillige mulighed for at planlægge oplevelser eller aktiviteter, der kan supplere det, kursisterne lærer i klassen. Det kan for eksempel være:

 

Frivillige som støtter eller planlægger ture for kursisterne

Sprogtilegnelse finder ikke kun sted i klasselokalet, og derfor kan det være nyttigt for kursisterne at tage på ture. Det er én ting at lære navnene på forskellige madvarer i en bog – det er noget andet at gå i supermarkedet eller på torvet og finde dem. Det er fint at lære om at vise vej i klasselokalet, men ville det ikke være godt at afprøve sproget på gaden eller i bussen? Frivillige kan hjælpe med sådanne udflugter eller endda selv arrangere dem.

 

Frivillige som sprogmentorer

Sprogmentorordninger er populære i mange projekter. Frivillige og flygtninge matches ved et indledende møde og mødes derefter selv. Nogle projekter tilbyder supervision eller fællesaktiviteter for alle deltagere i programmet sideløbende med de individuelle møder og mentoropgaver. Sprogtilegnelse er ikke altid hovedformålet med disse projekter, men mentoren er stadig en meget vigtig samtalepartner for flygtningen.  Tålmodige lyttere er en gave for alle, der skal lære et sprog.

 

Frivillige som kontaktpersoner til fritidsaktiviteter/idrætsforeninger

Frivillige, der er medlem af idrætsklubber eller andre foreninger kan støtte flygtninge ved at fungere som kontaktpersoner, der byder dem velkommen i klubben. Det er godt for ens velbefindende at deltage i aktiviteter i en idrætsklub eller et haveprojekt.  Det er med til at skabe nye relationer og giver mulighed for at bruge det nye sprog i ”det virkelige liv”. Fælles interesser er et fantastisk udgangspunkt for samtale og relationer – uanset de sproglige barrierer. Kontakt sprogundervisere for at se, om de kan henvise deres kursister til foreningen eller aktiviteterne. Eller endnu bedre – se om underviseren vil invitere den frivillige kontaktperson på besøg i klassen for at fortælle om foreningen eller aktiviteten.

 

Download hele værktøjskassen for frivillige som PDF

 

"Jeg har virkelig nydt at være frivillig. Jeg opdagede en måde at være og lære sammen på, som var meget speciel og storsindet. Det har været mere udbytterigt, end jeg turde drømme om."

 

Frivillig, Storbritannien

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF