Jeg er ikke underviser

Ingen forventer, at en frivillig opfører sig som en underviser og forklarer grammatiske regler osv. Selv uden større kendskab til sprogtilegnelse kan du helt sikkert støtte flygtninges sprogtilegnelse.

 

Her er nogle af de mange måder, hvorpå frivillige kan understøtte sprogtilegnelsen:

 

Frivillige giver mulighed for autentisk kommunikation
Frivillige kan tilbyde meget blot ved at dele deres egne erfaringer og interesser med kursisterne. Hvis de frivillige og kursisterne har fælles erfaringer og interesser, bliver det meget mere interessant at kommunikere på målsproget. Kursisterne glemmer måske deres generthed, fordi de virkelig ønsker at kommunikere. Det fremmer indlæringen. Emner som arbejde, hobbyer, skole og familie kan ofte danne grobund for fælles interesser og kommunikation.

 

Frivillige giver større mulighed for at tale
Jo mere kursisterne kan øve deres mundtlige sprog, jo mere trygge vil de føle sig på det sprog, de lærer. Frivillige i klasselokalet eller udenfor giver kursisterne flere muligheder for at “producere” sprog (tale eller skrive). Frivillige opmuntrer kursisterne til at tale, lytter til dem og giver dem feedback.

 

Frivillige kan give feedback og rette
Frivillige kan give feedback ved ærligt at sige, hvornår de forstår kursisterne, og hvornår de ikke forstår dem. De kan også hjælpe kursisterne med at stave eller med andre rettelser (se afsnit Fejl og feedback).

 

Frivillige er med til at skabe et trygt miljø
Folk lærer generelt bedst, når de føler sig trygge, godt tilpas og støttet af folk omkring sig. Frivillige kan være med til at skabe en positiv og  støttende atmosfære med varme, opmuntring, venlighed og positiv feedback til kursisterne.

 

Frivillige kan hjælpe med repetition
Hvis du er frivillig i en klasse, eller den person, du støtter, går til sprogundervisning, kan det være  en god ide at repetere indholdet af undervisningen. Repetition og øvelse er altafgørende. Du behøver ikke at forklare f.eks. grammatik, du kan bare bede kursisten om at fortælle, hvad vedkommende har lært.

 

Frivillige kan hjælpe med udtale
Du kan støtte kursisterne i at udtale rigtigt ved at være et godt eksempel og give feedback.

 

Download hele værktøjskassen for frivillige som PDF

"Hver frivillig bringer en ny dialekt med sig ind i klasselokalet. Det kan være svært at forstå dem, men i sidste ende er det jo netop det, vi skal lære. Forskellen fra samtaler i ”den virkelige verden” er bare, at den frivillige her har meget mere tålmodighed med mig."

 

Kursist, Danmark

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF