Koordination af de frivillige

Coordinating_Volunteers

Koordinationen af de frivillige kan enten varetages af en fuldtids frivilligkoordinator eller af en underviser, der får tid specifikt til opgaven. Nogle undervisere vil dog foretrække, at det er en udenforstående, der tager sig af opgaven, fordi det giver mere støtte og en klarere ansvarsfordeling.

 

Matchet mellem frivillige og aktiviteter

Når en ny frivillig skal matches med en aktivitet eller opgave, afhænger det både af vedkommendes interesser (hvilke opgaver, de gerne vil udføre) og af, hvornår vedkommende er til rådighed (hvornår og hvor ofte, de kan deltage). Erfaringer og kvalifikationer spiller også ind. 

 

En-til-en sprogstøtte

Hvis den frivillige gerne vil matches én-til-én med en kursist, er det en fordel, hvis den frivillige har en vis erfaring (måske har den frivillige allerede erfaring med én-til-én møder eller har deltaget i en samtalecafé), eftersom vedkommende skal være alene med kursisten. Personlige faktorer har også betydning for det gode match, især når den frivillige skal arbejde tæt sammen med enkeltpersoner. Den frivilliges køn, religion, alder, interesser, uddannelse eller arbejde kan spille en vigtig rolle for matchet. Det næste skridt er et personligt møde mellem den frivillige, frivilligkoordinatoren og kursisten, hvor den frivillige bliver præsenteret for kursisten, og rammerne og de grundlæggende principper for de kommende én-til-én møder aftales.

 

Frivillig i undervisningen

Hvis den nye frivillige er interesseret i at være med i undervisningen, er matchet mellem frivillig og underviser vigtigt, eftersom de to skal arbejde tæt sammen.

Inddragelse af frivillige i undervisningen skal altid tage udgangspunkt i underviserens ønsker. Processen starter med, at underviseren beder koordinatoren om en frivillig eller giver udtryk for, at det lyder som en spændende mulighed. Koordinatoren skal derefter have så mange oplysninger som muligt om holdet (dag, tidspunkt, niveau, den frivilliges rolle), og kan så finde en egnet frivillig, der kan på det pågældende tidspunkt.

Når der er fundet et hold til den frivillige, kan koordinatoren arrangere det første møde mellem den frivillige og underviseren.

 

Jobklubber og samtalecaféer

Hvis de frivillige gerne vil hjælpe med jobsøgning, er det en fordel, at deres viden om arbejdsmarkedet og jobsøgning er up-to-date.

For både jobsøgning og samtalecaféer gælder det, at det er en god ide med mange forskellige typer frivillige (hvad angår køn, alder, arbejdserfaring) for at nå så bred en målgruppe som muligt.

 

Ingen relevante muligheder

Hvis der ikke er noget muligt match, når en ellers egnet frivillig ansøger, kan frivilligkoordinatoren sørge for at holde kontakt til vedkommende, da der kan opstå andre muligheder for frivilligt arbejde i organisationen. Det er derfor vigtigt, at koordinatoren får så mange oplysninger om den frivillige som muligt, så han/hun ved, hvem der kan kontaktes, når der bliver brug for en ny frivillig.

Tænk over, hvilke oplysninger der er brug for at få fra den nye frivillige, og hvor og hvordan oplysningerne gemmes. Udover kontakt-  og baggrundsoplysninger fra rekrutteringsprocessen, er det også nødvendigt at registrere, hvilke frivillige der er aktive i organisationen. Det kan indbefatte oplysninger om, hvilke opgaver den frivillige udfører, hvilke dage og tidspunkter de deltager, og hvornår de startede i organisationen. Et overblik over de frivilliges aktiviteter i organisationen er både vigtigt for organisationen og nyttigt, hvis man skal kontakte hele gruppen af frivillige.

 

Støtte til underviserne

Nogle undervisere har måske erfaring med at arbejde med frivillige og har derfor ikke brug for så meget støtte for at komme i gang. Der kan imidlertid også være undervisere, der gerne vil arbejde med frivillige, men er usikre på, hvordan det er bedst at gøre det. Her kan frivilligkoordinatorens støtte være til stor hjælp. Underviseren kan også henvises til Værktøjskassen for undervisere, som indeholder vejledning og gode råd til undervisningsaktiviteter, der inddrager frivillige på en god måde.

 

Mere om dette emne

Download hele værktøjskassen for organisationer som PDF

 

“Her er alle kursister undervisere, og alle undervisere er kursister. Selvom alle kurser har en tovholder, følger vi principperne i den kritiske pædagogik  - alle deltager aktivt i tilrettelæggelsen af indlæringsprocessen.”

 

Projektkoordinator, Storbritannien

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF