Muligheder og udfordringer

Hvorfor overhovedet arbejde med frivillige? Hvad kan de bidrage med? Frivillige kan supplere og understøtte undervisernes sprogundervisning. De kan være et ekstra lyttende øre og give kursisterne mere taletid, støtte og opmærksomhed. De vil ofte også være med til at yde praktisk hjælp, hvis man har brug for en ekstra hånd til at uddele fotokopier eller gøre klasselokalet klar. I klasser, hvor der er stor forskel på kursisternes niveau, kan den frivillige hjælpe med til at sikre, at alle kursister får udbytte af undervisningen.

Når man er i en gruppe, der lærer sprog, er der mange andre former for udbytte end blot sprogtilegnelsen - man får mulighed for at lære folk at kende og udveksle viden   og erfaring. Man kommer fx til at snakke om, hvordan skolesystemet fungerer, eller hvordan man får adgang til lægehjælp. Frivillige kan have viden og kompetencer, som kan være nyttige i sådanne situationer. Mange frivillige har et godt kendskab til lokalsamfund og landet som helhed, og de kan derfor hjælpe med kontakt med det offentlige, med at få adgang til forskellige ydelser og tilbud og i det hele taget svare på spørgsmål om, hvordan tingene fungerer.

Ofte vil klassen også fungere som et støttende fællesskab, hvor man tilbringer god tid sammen, og hvor de frivillige kan bidrage til fællesskabet med andre og nye perspektiver. De kan have noget tilfælles med kursisterne - måske bor de     i samme område, taler nogle af de samme sprog eller har samme kulturelle eller religiøse baggrunde eller kender nogen, der har. Underviseren kan også planlægge aktiviteter i klasselokalet, der kan afsløre andre fælles interesser, hobbyer eller erfaringer. Disse forbindelser mellem kursister, undervisere og frivillige er med til at etablere et fællesskab i klassen.

 

Vil du vide mere om muligheder og udfordringer?

Download hele artikel som PDF

Download hele værktøjskassen for undervisere som PDF

"Hvis jeg gør noget forkert, har jeg tillid til, at underviseren fortæller mig, hvad jeg skal gøre anderledes. Den tillid og tiltro er meget vigtig for, at vores samarbejde kan fungere."

 

Underviser, Østrig