Hoe Helpen Vrijwilligers

 

  • Dankzij de hulp van vrijwilligers kan een leerkracht zich met de hele klas bezighouden. De leerkracht krijgt tijd en ruimte om zich met taalkwesties en gedragsproblemen bezig te houden, die hem kunnen helpen bij de lesvoorbereiding.

 

  • Vrijwilligers kunnen ook helpen bij het echte lesgeven. Buiten de les kunnen ze conversatieklassen leiden, extra muros activiteiten doen of helpen als buddies of privéleraars. Al deze activiteiten geven studenten de kans om meer te spreken, luisteren, lezen en schrijven in allerlei authentieke, dagelijkse contexten (zie hieronder voor meer).

 

  • Soms hebben vluchtelingen niet de mogelijkheid om professionele lessen te volgen. Vrijwilligerswerk is dan hun enige kans. Ook al kan vrijwilligerswerk een les niet vervangen, het helpt de studenten op weg en kan een brug vormen naar formeel onderwijs.

 

  • Je mag de inzet en warmte van vrijwilligers niet onderschatten. Via de lessen kunnen vluchtelingen relaties opbouwen, er wordt naar hen geluisterd, ze voelen zich ondersteund. Het kan hen op weg helpen om nieuwe kansen aan te boren, om van nieuwe diensten en steun gebruik te maken. Vrijwilligers zijn misschien de eerste mensen die vluchtelingen tegenkomen. Vrijwilligerswerk is op die manier een warm aanspreekpunt voor nieuwkomers. Het contact tussen de vrijwilligers en de nieuwkomers kan een verschil maken.

 

Hulp bij taallessen Algemene principes

Sommige skills komen je wellicht bekend voor, andere zullen wat meer tijd vragen om ze te ontwikkelen – stilte en tijd geven aan de studenten om te antwoorden kan in het begin raar overkomen. Wat hieronder staat, is ideaal voor zelfreflectie terwijl je aan het werk bent.

 

Download de volledige toolkit voor vrijwilligers als pdf

"Vrijwilligerswerk vergt veel geduld en empathie en je moet de leerling als een gelijke behandelen."

 

Vrijwilliger, Denemarken

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf