Rekruttering

Welcome

Hvem i organisationen er skal være involveret i rekrutteringen? Hvem skal være ansvarlig for hvilken del af rekrutterings- og indslusningsprocessen? Det kan være svært at skelne mellem opgaverne i forbindelse med rekruttering, indslusning, oplæring og daglig frivilligkoordination. Det kan være med til at skabe klarhed, hvis man fra starten definerer og fordeler opgaverne.

 

Før man begynder at arbejde med frivillige, kan det være en god ide at gennemtænke hele forløbet for den frivillige fra rekrutteringen til det tidspunkt, hvor den frivillige forlader organisationen. Den bedste frivilligkoordination tager omhyggeligt højde for hvert enkelt stadie i den frivilliges ”rejse" – og det er meget nemmere, hvis man overvejer hvert enkelt stadie i processen på forhånd. Selvom det er ønskværdigt at beholde de frivillige i lang tid, er det vigtigt at huske, at alle frivillige på et tidspunkt forlader organisationen. Hvis man sørger for en ”god afsked” med frivillige, kan man bedre få nyttig feedback fra dem, og det øger sandsynligheden for, at de måske en dag vender tilbage.

 

Mange organisationer har en løbende udskiftning af frivillige, og det er derfor en vedvarende opgave at tage afsked med frivillige og rekruttere nye. Frivillige bliver ikke i organisationen for evigt: de flytter, får arbejde, bliver trætte, mister interessen eller får andre ting at lave. Det er realistisk at se rekruttering og indslusning af frivillige som en del af organisationens daglige opgaver, hvis man håber at arbejde med frivillige på længere sigt.

 

Mere om dette emne

Download hele værktøjskassen for organisationer som PDF

“Det er vigtigt for mig at skabe et afslappet miljo fra starten, sa jeg lagger ud med lette hverdagssamtaler mellem kursisten og mig selv. Pa den made kan jeg hore, hvilket sprogligt niveau kursisten har.”

Frivillig, Lærdansk Odense, Danmark

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF