OVERVEJELSER før opstart

Considerations befor you start

Hvis jeres organisation ikke tidligere har inddraget frivillige i sprogtilegnelsen, er det værd at gøre sig klart, hvad I ønsker at opnå, før I for alvor begynder at rekruttere frivillige. Her er nogle punkter, der skal overvejes:

 

Hvorfor har vi behov for frivillige?

Hvor kommer behovet fra? Kommer det fra kursisterne? Eller er det fra underviserne? Eller er det måske de frivillige selv, der ønsker det? Det er vigtigt at overveje, fordi det vil gøre det nemmere at forklare de forskellige parter, hvorfor I ønsker at inddrage frivillige. I begynder ikke bare at arbejde med frivillige i organisationen, fordi det er det, man gør!

 

Hvad vil vi gerne have de frivillige til at lave?

Sæt aktiviteterne på skrift, som var det en jobbeskrivelse. Find ud af i organisationen (som regel med underviserne), om I har en fælles forståelse af de frivilliges rolle. Jobbeskrivelsen bør indeholde:

 •  De frivilliges aktiviteter
 •  De frivilliges forventede ansvarsområder
 •  De kvalifikationer og erfaringer, der efterspørges hos de frivillige

 

Hvor mange frivillige får vi brug for? 

Vil I starte i det små med et pilotprojekt i en afgrænset del af organisationen, eller er der mange lærere, der alle gerne vil samarbejde med frivillige? Hvis I har begrænset erfaring og begrænsede ressourcer til at rekruttere og følge de frivillige, vil det være en god ide at starte i det små.

 

Hvilke risici er der ved at inddrage frivillige?

Det er vigtigt at foretage en risikoanalyse, før man begynder at arbejde med frivillige. Den kan laves af frivilligkoordinatoren, men bør ideelt set involvere organisationens ledelse. En risikoanalyse bør opliste de mulige risici ved at inddrage frivillige med en angivelse af sandsynlighed og mulige konsekvenser. Den bør ligeledes omfatte forholdsregler, der kan mindske de pågældende risici. Ud over en sådan formel risikoanalyse er det også vigtigt at have en åben dialog med underviserne herom, hvor der lyttes og tages hensyn til deres bekymringer.

 

Hvem ønsker vi som frivillige?

Er det frivillige med særlige kvalifikationer, erfaringer eller egenskaber? Hvem er målgruppen? Gør det klart fra begyndelsen, da det har indflydelse på, hvordan de frivillige skal rekrutteres. Det kan være en god ide at fokusere på frivillige som

 • har specifikke sprogkundskaber
 • bor i et bestemt område
 • er del af en bestemt gruppe eller organisation
 • har erfaring med migration, asylansøgere eller sprogtilegnelse
 • har en bestemt etnisk eller religiøs baggrund
 • har kvalifikationer eller viden inden for bestemte områder

Overvejelser over målgruppen hænger også sammen med, hvad de frivillige skal lave (se ovenfor). Det er en god ide, at det er klart, hvad der kræves, når man annoncerer efter frivillige. Det er f.eks. vigtigt, at de frivillige kan bruge en vis mængde tid på frivilligt arbejde, og at de har tilstrækkelige sprogkundskaber til at kunne hjælpe andre med at lære. Målgruppen har også betydning for, hvor der skal annonceres.

 

Hvis man for eksempel gerne vil have frivillige fra en bestemt institution (f.eks. forældre fra en bestemt skole eller medlemmer af den lokale moske), er det en god ide at kontakte institutionen direkte og annoncere gennem dem (se side X om annoncering efter frivillige).

 

Hvad kan vores organisation tilbyde frivillige?

Det kan være en god ide at formulere dette på forhånd, så det kan ligge til grund for kommunikationen med de frivillige i rekrutteringsprocessen. Fordelene for de frivillige kan omfatte basale ting som forsikring, oplæring og støtte til udvikling. Men for de fleste frivillige er det andre ting, der tæller, for eksempel:

 • At være en del af en gruppe eller et fællesskab
 • Muligheder for at lære
 • Respekt og anerkendelse

For at få en ide om, hvilke aspekter der kan være interessante for jeres frivillige, skal I tænke over, hvem jeres “målgruppe” er (hvem vil I tiltrække), og hvilke interesser og behov de har. Hvis det er frivillige fra lokalområdet, kan man f.eks. fokusere på fællesskab, solidaritet og den forskel, de kommer til at gør. Hvis det er frivillige fra en læreruddannelse eller en anden uddannelse, kan det frivillige arbejde være en udviklingsmulighed med supervision og anbefalinger fra underviserne.

 

Download hele værktøjskassen for organisationer som PDF

“Hvis nogen er motiveret for at deltage sammen med os i practical projekter, betyder det mere end kun at modtage envejsundervisning fra vores tyske naboer. Mange flygtninge vil gerne bidrage til det samfund, de nu er en del af. Noget, der er brugbart for alle beboere i Nortorf.”

 

Deltager, Haveprojekt Nortorf, Tyskland

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF