Praktiske eksempler

Foto_Case_Studies

Dette afsnit indeholder eksempler på god praksis, der inddrager frivillige i sprogtilegnelsen. Eksemplerne er opbygget, så det er nemt at gøre dem efter. De er opbygget i en række afsnit: Projektbeskrivelse, Projektets styrker, Opstart og De frivillige – støtte og koordination. Endelig er der tre tips, som tager os med bag kulisserne.

 

All Case Studies you can find in the Toolkit for Organisations: 

 

Mor-barn tysk - Sprog blandt babyer og småbørn

Smagen af fritid  - På sportspladsen er vi alle lige

Babel’s Blessing - Kursister med gode engelskkundskaber hjælper begyndere

Sprog i praksis - Frivilligt arbejde og jobtræning

Samtalekredse - Lær sprog på Peabody Bibliotek

Xenia En uformel samtalegruppe for kvinder på alle sproglige niveauer i det østlige London.

Sprogcafé Øv sproget i uformelle omgivelser

Talk English: Venskabsprogram - Et nationalt venskabsprogram, hvor frivillige giver én-til-én støtte til migranter, der lærer engelsk, i to timer om ugen.

Jobklub Frivillige hjælper med at søge job og kurser

Akwabaa - Frivillige står for uformel sprogtræning i forbindelse med ugentlige sammenkomster for migranter

“Het begint met taal” – Det begynder med sproget  - Alting begynder med kendskab til sproget

Frivillig i undervisningen Autentisk dialog og kulturel udveksling med frivillige i sprogundervisnigen

Oplæringsprogram for integrationsguider - Alt-i-ét: social, juridisk, kulturel og sproglig støtte til flygtninge

 

Mere om dette emne

Download hele værktøjskassen for organisationer som PDF

“Nogle gange tager jeg med moren til et møde på jobcentret, tager med hende til forældremøde på skolen eller til lægen. Hvis ikke hun har nogen aftaler, lærer vi tysk, spiller spil eller går en tur i parken og spiser en is eller ser på kvarteret […] Jeg vil kort sagt anbefale alle interesserede at blive integrationsguider. Vær åben for nye situationer og oplevelser.”

 

Frivillige, Tyskland

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF