Partnere i projektet

De fem organisationer er involveret i VILL projektet.

stand_129_7180

Caritas der Erzdiözese Wien er en nonprofit-organisation, der tilbyder forskellige sociale servicer med målet om at mindske nød. Caritas tilbyder en bred række tiltag, fx udtaletræning, pleje af ældre, faciliteter for handicappede, støtte for hjemløse, ulandsbistand og støtte til migranter og flygtninge. Mere end 4000 frivillige understøtter arbejdet i Caritas Wien.

Siden 2007 har Caritas også drevet kunstprojekter i lokalsamfund. Et eksempel på sådan et projekt er Stand 129 (se billedet til venstre). Det er et kreativt rum, der er placeret ved et marked i Wiens 10ende distrikt, og har til formål at samle folk på tværs af religion, politik og etnicitet.

Siden 2015 har flygtninge været et centralt område for Caritas arbejde i Østrig, hvor de har været en af de største leverandører af services og støtte til nytilkomne flygtninge. Derudover administrerer de forskellige huse, hvor flygtninge kan bo, og tilbyder løbende rådgivning til både flygtninge og migranter. Selvom Caritas længe har arbejdet med migranter og flygtninge i Østrig, er denne gruppe blevet mere synlige i de seneste år, hvilket har affødt større interesse hos den brede befolkning. Siden 2015 har mange mennesker ønsket at arbejde som frivillige for at støtte flygtninge og migranter, og Caritas har fungeret som konktaktskabende bindeled mellem de to grupper. Mange af disse frivillige arbejder indenfor områder med sprogtilegnelse.

IMG_5765-e1518451133509

CVO VOLT er en af de tre største uddannelsesinstitutioner i Flandern, Belgien.

CVO VOLT har campusser i Leuven, Tienen og Landen (øst-Brabant) og organiserer modulbaserede sprogkurser både aften og dag samt ICT, grafisk design, bogholderi, tekniske kurser og andre grundkurser.

CVO VOLT har 9000 kursister om året. En tredjedel er migranter, flygtninge eller udenlandske studerende, der lærer hollandsk. De tilbyder hollandsk-kurser fra A1 til B2 på enten hurtige, standard eller langsommere kurser. Kurserne afholdes to, tre eller fire gange om ugen, afhængigt af kursistens behov. CVO VOLT har stor erfaring med blended learning og studievejledning.

CVO VOLT var interesserede i Volunteers in Language Learning-projektet, fordi de gerne vil øge antallet af frivillige i deres organisation, stimulere samarbejdet mellem undervisere og frivillige og udvikle ekspertise i at dygtiggøre frivillige.

15821-120-DRC
15821-231-DRC

Dansk Flygtningehjælp er en privat humanitær organisation, der dækker alle aspekter i arbejdet med flygtninge. Deres arbejde er baseret på humanitære værdier og menneskerettigheder. Hovedformålet er at hjælpe og beskytte flygtninge, samtidig med at de bliver selvstændiggjort til at kunne skabe en bedre fremtid. DRC bestræber sig på at levere bæredygtige løsninger for flygtninge, internt fordrevne og værtssamfund.

DRCs mission er at hjælpe flygtninge og fordrevne mennesker, at beskytte deres rettigheder og styrke deres muligheder for en bedre fremtid. DRCs vision er et værdigt liv for alle på flugt.

Lærdansk (organisationen involveret i dette projekt) er en del af Dansk Flygtningehjælp og består på nuværende tidspunkt af 15 sprogskoler. Lærdansk underviser ca. 15.000 kursister og beskæftiger mere end 450 ansatte. De ansatte indgår i faglige og sociale fællesskab på tværs af landets sprogskoler, men også med de andre institutioner under Dansk Flygtningehjælp.

Lærdansk er en moderne undervisningsinstitution, der tilbyder undervisning til voksne flygtninge og migranter. Der lægges vægt på at imødekomme de mange forskellige behov, der kan opstå i en travl hverdag. Undervisningen foregår typisk enten i et klasselokale på en af Lærdansks sprogskoler, online eller som forelagt undervisning på en virksomhed.

Lærdansk har deltaget i projektet Volunteers in Language Learning for at opmuntre til yderligere involvering af frivillige i sprogundervisning – både internt hos Lærdansk og i Danmark generelt.

efa-logo-trans-1-150x150

EFA London (Storbritannien)

DSC_2665
IMG_1410

EFA London tilbyder engelsk sprogundervisning (ESOL: English for Speakers of Other Languages) for migranter i lokalsamfund i London. Vi træner også undervisere på tværs af Storbritannien i deltagerstyret pædagogik og er derudover involveret i forskning på dette område.

På nuværende tidspunkt har vi 24 hold om ugen i Syd- og Østlondon, hvor der går op mod 500 voksne kursister om året. Vores mål er at nå ud til folk, der er ekskluderet fra de generelle ESOL-kurser. For at opnå dette er undervisningen gratis og afholdes på lokationer i lokalsamfundet, hvor det er let tilgængeligt.

Vi tror på, at ESOL-undervisning, med det rette fokus, kan gøre det muligt for migranter at få adgang til sociale, økonomiske og politiske fordele, der ellers ville være udenfor rækkevide. Dette muliggøres gennem sprogundervisning og støtte.

Vi anvender en deltagerstyret tilgang i undervisningen, der er inspireret af den radikale brasilianske underviser Paulo Friere. Du kan læse mere om deltagerstyret pædagogik her.

Vi sigter efter at gøre vores kursister i stand til at opbygge gensidige støttende relationer, og den selvtillid og viden det kræver, at opnå denne ændring. Vores klasselokaler er varme og inkluderende rum, der alle giver en stærk fællesskabsfølelse. Der er også gjort plads til kritiske diskussioner, fx samtaler om de udfordringer, kursisterne kan møde udenfor klasselokalet. Mange af vores kursister oplever problemer med udnyttelse på arbejdsmarkedet, bolig og diskrimination, men også mere lavpraktiske udfordringer forbundet med at navigere i det britiske bureaukrati. Vi støtter kursisterne i at udforske forskellige løsninger, herunder fælles handling til at adressere social uretfærdighed. Et nyligt eksempel er, at kursisterne har været med til fortalerarbejde ift. bevilling til sprogundervisning.

Vi har været involveret i Volunteers in Language Learning for at forbedre vores og andres praksis på området. Vi ser frem til at samarbejde med andre sprogundervisningsorganisationer, både i Storbritannien og på tværs af EU

IBIS-3

“The IBIS Association - Intercultural Workplace for Research, Documentation, Education and Consulting e. V. (IBIS e. V.)” – er placeret i Oldenburg, Tyskland, hvor de tilbyder støtte og gratis services til migranter og flygtninge. Grundlagt i 1994, IBIS e. V. har brugt over 20 år på at advokere for en holistisk tilgang til integration. IBIS forstår integration som en respektfuld og lige sameksistens af alle mennesker og  deres individuelle og kulturelle forskelle og ligheder. I Oldenburg har dette været udgangspunktet for holistisk integration i mere end 20 år.

IBIS fokuserer på at tilbyde gratis rådgivning og støtte til asylprocessen, sundhedssystemet, at finde bolig og personlige problemer. De understøtter også klienter, så de står stærkere i mødet med autoriteter og jurister.

Derudover tilbyder IBIS e. V. kvalificeret psykosocial rådgivning, hvor traumatiserede flygtninge kan modtage hjælp på forskellige sprog. Udover traumeterapi er fokus også på ressourceforstærkende metoder, rådgivning relateret til arbejdsmarkedet og arbejde med livskompetencer.

Sprog er en vigtig faktor for at kunne biddrage socialt. Derfor tilbyder IBIS e. V. intensive sprog- og integrationskurser i høj kvalitet på alle sproglige niveauer.

Målet med IBIS e. V.’s anti-diskriminationsarbejde er at promovere lige sameksistens, formulere politiske krav og støtte mennesker, der oplever diskrimination. Mennesker, der har oplevet individuel, institutionel eller strukturel diskrimination kan søge rådgivning på baggrund af General Equal Treatment Act (AGG).