Indslusning af frivillige

Når først du eller frivilligkoordinatoren i organisationen har fundet en egnet frivillig, er det vigtigt at de indsluses godt i undervisningen. Selvom du bliver hjulpet af en frivilligkoordinator, bør du som lærer altid tage ansvaret for bestemte dele af indslusningen. Vi anbefaler under alle omstændigheder, at du mødes med den frivillige, inden vedkommende møder kursisterne. 

 

Den forberedelse som underviseren foretager med den frivillige, inden vedkommende inddrages i undervisningen, tjener flere formål:

Relationsopbygning
Indslusningsfasen bør ses som en mulighed for at opbygge et forhold mellem underviser og frivillig, som vil skulle samarbejde regelmæssigt, men også for indledningsvist at etablere en fælles forståelse for ansvarsfordeling og roller.

Indsamling af information
Hvis der ikke er indhentet oplysninger under ansættelsesprocessen, bør dette gøres i indslusningsfasen, fx for at opfylde lovmæssige forpligtelser vedrørende sikkerhed, forsikring eller andet. For underviseren vil rekruttering og indslusning give et indblik i de kompetencer, erfaringer og viden, som den frivillige kan bidrage med i undervisningen. Det kan også hjælpe med at afklare, hvilke erfaringer de frivillige ønsker at gøre sig, så underviseren om muligt kan støtte dem, så de får mest muligt ud af deres frivillige arbejde.

God kommunikation mellem underviser og frivillig 
Indslusningsfasen giver også mulighed for at udtrykke behov, forventninger og grænser i relation til den frivilliges rolle, og hvordan den frivillige bedst kan understøtte undervisningen, herunder en form for oplæring. Oplæringen giver mulighed for at sikre, at den frivillige forstår den organisatoriske sammenhæng, som undervisningen foregår i, samt undervisningsform og valg af Det kan også være et forum, hvor den frivillige kan stille spørgsmål og få klarhed over sin rolle i undervisningen.

Fælles samarbejdsramme
Endelig handler indslusningsfasen om at nå frem til en klar gensidig aftale for samarbejdet mellem underviser og frivillig, eventuelt i form af en mundtlig eller skriftlig samarbejdskontrakt.

 

Ansigt-til-ansigt møde

Størstedelen af indslusningsfasen vil foregå ansigt-til- ansigt, oftest som en samtale mellem to personer (et en-til-en møde), som ideelt vil være underviseren og den frivillige.

 

Do you want to learn more about Volunteer Induction?

Download hele artikel som PDF

Download hele værktøjskassen for undervisere som PDF

"Hvis jeg gør noget forkert, har jeg tillid til, at underviseren fortæller mig, hvad jeg skal gøre anderledes. Den tillid og tiltro er meget vigtig for, at vores samarbejde kan fungere."

 

Frivillig, Danmark