For Undervisere

Sådan bruger man værktøjskassen

Velkommen til underviserens værktøjskasse. Det er en guide til sprogundervisere, der gennem samarbejde med frivillige ønsker at hjælpe flygtninge med at lære sproget i deres nye land.

Værktøjskassen er skrevet af sprogundervisere fra uddannelsesorganisationer fra fem uropæiske lande og er inspireret af mange andre undervisere og grupper. Undervisere og frivillige fra hele Europa finder hele tiden nye innovative og effektive måder, hvorpå de kann hjælpe flygtninge med at lære nye sprog; eksemplerne i værktøjskassen fortæller om en række af disse projekter. Der findes mange forskellige måder, hvorpå frivillige kann bidrage til sprogindlæring, og det er sandsynligvis ikke alle kapitler i denne guide, der vil være relevante for alle undervisere.

Værktøjskassen skal derfor ikke læses fra start til slut, men kan bruges efter behov som opslagsværk, vejledning, hjælp og inspiration.

Værktøjskassens indledende afsnit ser på frivilligt arbejde i et bredere perspektiv, og herefter fokuseres der på de praktiske omstændigheder ved arbejdet med frivillige. Hvad er fordelene og faldgruberne ved at inddrage frivillige i sprogundervisningen? Hvordan rekrutteres frivillige? Hvordan etablerer man et konstruktivt samarbejde med en ny frivillig? Hvordan opbygger man en effektiv indslusnings- og valueringspraksis med de frivillige?

Størstedelen af værktøjskassen består imidlertid af praktiske idéer og værktøjer til undervisningen – med særligt fokus på øvelser og aktiviteter, der inddrager frivillige. De fleste undervisere arbejder med frivillige i klasserumsmiljøer, og det tager øvelserne i guiden udgangspunkt i. For at gøre værktøjskassen brugbar for så mange lærere som muligt er aktiviteterne ikke afhængige af ressourcer som projektorer eller digitale tavler.

I sidste del af værktøjskassen finder man inspiration til evaluering og refleksion med frivillige. Vi mener, at vores undervisningspraksis forbedres, når vi reflekterer over den. God undervisning handler ofte lige så meget om indstilling som om tekniske færdigheder, og samarbejde med frivillige i sprogundervisning er ingen undtagelse.

Download hele værktøjskassen for undervisere som PDF

"“Min frivillige var rigtig god. På holdet havde vi et ældre ægtepar, og den ene havde nedsat hørelse, så hver gang vi havde gruppediskussioner, var det meget besværligt for ham at være med. Den frivillige kunne tale det samme sprog som de to og var derfor i stand til at arbejde med dem alene og nogle gange have separate diskussioner med dem, og i det hele taget sikre, at de var ok. Det var virkelig så givende, at have hende der. ”

 

Underviser, UK

 

Print/Download:

Hele værktøjskassen som PDF