Refleksion

I dette afsnit findes en række artikler, hvis formål er at skabe refleksion. De beskæftiger sig både med pædagogik og med det politiske og kulturelle landskab, hvori vi underviser og arbejder med frivillige. Som underviser er det altid en god idé at reflektere over sin undervisningspraksis, men det kan være en god idé også at reflektere over de strukturelle, politiske, økonomiske og kulturelle barrierer, kursisterne kan møde i deres hverdag i et nyt land. Refleksionspunkter i det følgende knytter an til denne bredere kontekst. De holdninger og den praksis, vi som undervisere demonstrerer i arbejdet med både flygtninge og frivillige, kan hjælpe kursisterne med at udfordre eller overvinde disse barrierer. Hvad man som underviser demonstrerer eller fortæller til de frivillige, kan på mange måder påvirke den indstilling og adfærd, som der udvises i klasselokalet.

 

Download artikel om Integration som PDF

Download artikel om Deltagerstyret padagogik og frivillighed som PDF

Download artikel om Flersproglig padagogik som PDF

Download hele værktøjskassen for undervisere som PDF

"Min frivillige var rigtig god. På holdet havde vi et ældre ægtepar, og den ene havde nedsat hørelse, så hver gang vi havde gruppediskussioner, var det meget besværligt for ham at være med. Den frivillige kunne tale det samme sprog som de to og var derfor i stand til at arbejde med dem alene og nogle gange have separate diskussioner med dem, og i det hele taget sikre, at de var ok. Det var virkelig så givende, at have hende der."

 

Underviser, UK