Rollen En Taken

Er zijn zoveel verschillende manieren om taalleerders te ondersteunen als vrijwilliger. Grosso modo kan je een onderscheid maken tussen rollen binnen en buiten het formele onderwijs. De lijst met rollen hieronder helpt je om een keuze te maken.

Vrijwilligers in de klas

In ons onderzoek vonden we heel wat verschillende manieren waarop vrijwilligers in Europa taalleerkrachten in de klas kunnen helpen. Vrijwilligers kunnen zich tot één rol beperken of ze kunnen op een verschillende manier hun ding doen afhankelijk van de les.

 

Vrijwilligers als tutors

Sommige leraars gebruiken vrijwilligers om individueel met de studenten te werken of in kleine, afzonderlijke groepen, terwijl de leraar met de rest van de klas bezig is. Dit kan interessant zijn als een of twee studenten speciale behoeften hebben, die de groep niet heeft. De vrijwilliger kan zich ook intensief bezighouden met elke student afzonderlijk. Ze kunnen zich dan concentreren op specifieke taken zoals lezen, spreken of iets anders. Ze kunnen ook zien hoever elke student staat. Deze taak is uiteraard niet voor elke vrijwilliger weggelegd.

 

Vrijwilligers als deelnemers (met erg goede kennis van de taal)

De vrijwilligers nemen deel aan de klasactiviteit zonder te weten waarover het gaat. Dit kan helpen om een band te scheppen tussen de vrijwilligers en de studenten. Doordat de vrijwilliger de taal goed kent, kan hij de instructies goed begrijpen en op die manier de anderen helpen.

 

Vrijwilligers als assistenten

Sommige landen, zoals Denemarken, hebben professionele, betaalde assistenten, maar in de meeste Europese landen gebeurt dit door vrijwilligers. De vrijwilligers kunnen stagiairs zijn of gepensioneerde leraars. Zij helpen de leerkracht met de les, wat begeleiding kan zijn, toezicht, fouten corrigeren en noem maar op. Zij kunnen zelfs betrokken worden bij de lesvoorbereiding.

 

Vrijwilligers als extra hulp op een bepaald vlak (niet direct verbonden met de taalverwerving)

Heel wat vrijwilligers maken de les mogelijk door in te springen op andere vlakken, zoals kinderopvang of administratie. Ze zijn dan misschien niet direct betrokken bij de les zelf, maar zonder hun hulp zouden bepaalde mensen geen les kunnen volgen.

 

Vrijwilligers in extra muros activiteiten

Vrijwilligers worden ook ingezet voor extra activiteiten. Samenwerking tussen leerkracht en vrijwilliger speelt in het voordeel van de studenten. Zo kan een leraar bepaalde studenten aan een vrijwilliger toevertrouwen die bepaalde activiteiten leidt buiten de klas. De vrijwilliger kan bijvoorbeeld dingen voorbereiden die aansluiten bij wat de studenten leren in de klas. Voorbeelden hiervan zijn:

 

Vrijwilligers begeleiden of organiseren trips voor studenten

Omdat we weten dat taalverwerving niet alleen in de klas plaatsvindt, kunnen trips interessant zijn. De namen leren van fruit in een boek is één ding, maar vruchten kopen op de markt is wat anders. De weg leren uitleggen in de klas is leuk, maar is het niet leuker om het uit te proberen op straat en in de metro? Vrijwilligers kunnen hier zeker bij helpen; ze kunnen het eventueel zelf organiseren.

 

Vrijwilligers als buddies

Buddies spelen in heel wat projecten een belangrijke rol. Vrijwilligers en vluchtelingen worden in het begin aan elkaar gekoppeld en ze spreken daarna zelf met elkaar af. Soms is er begeleiding voor iedereen, soms gebeurt het in koppels. Een taal leren is niet altijd het belangrijkste in dit verband, maar de buddy blijft een belangrijke partner. Een geduldige luisteraar is belangrijk voor iedere taalleerder.

 

Vrijwilligers in verenigingen of sportclubs

Vrijwilligers in een vereniging of sportclub zijn ideaal om studenten in het begin welkom te heten. Deelnemen aan activiteiten in een sportclub of een tuinproject is leuk. De deelnemers bouwen nieuwe relaties uit en ze krijgen de kans om hun nieuwe taal te oefenen. Al bij al zijn gemeenschappelijke interesses, talenten of passies een geweldig uitgangspunt om te converseren en banden te maken, ongeacht het taalniveau. Vraag aan leerkrachten om studenten door te verwijzen. Nog beter is het om het ijs te breken als de leerkracht een vrijwilliger kan uitnodigen om over de club of activiteit te spreken.

 

Download de volledige toolkit voor vrijwilligers als pdf

"Ik heb echt genoten van vrijwilligerswerk. Ik ontdekte een manier van zijn en leren samen. Dat was heel bijzonder-buitengewoon genereus, het overtrof mijn stoutste verwachtingen."

 

Vrijwilliger, Verenigd Koninkrijk

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf