Rekruteren vrijwilligers

Welcome

Wie zal er instaan voor het rekruteren van vrijwilligers? Wie doet wat in het rekruterings- en introductieproces? Het is niet gemakkelijk om een onderscheid te maken tussen de verschillende taken rond rekrutering, introductie, opleiding en dagelijkse coördinatie. De juiste taken afbakenen en verdelen vanaf het begin schept duidelijkheid.

 

Voordat je met vrijwilligers begint te werken, kan het nuttig zijn om over de hele vrijwilligerservaring na te denken, vanaf de aanwerving tot en met het einde. Je dient met zorg elk stadium van de vrijwilliger te bekijken en dat gebeurt het best als je alles op voorhand in overweging neemt. Hoewel het ideaal is om vrijwilligers te hebben die lang blijven, dien je te beseffen dat ze vroeg of laat de organisatie zullen verlaten. Als je voor ‘good endings’ zorgt, kun je makkelijker nuttige feedback van hen verkrijgen en de kans vergroten dat ze ooit terugkeren.

Heel wat organisaties hebben een constant verloop van vrijwilligers. Zij dienen een einde te maken aan een overeenkomst en nieuwe mensen aan te werven. Vrijwilligers blijven niet voor altijd in een organisatie: ze verhuizen, vinden een job, worden moe, verliezen hun interesse of ze hebben andere zorgen. Het is goed om in te zien dat de rekrutering en introductie van vrijwilligers een wezenlijk onderdeel is van je organisatie als je voor een langere periode met vrijwilligers wenst te werken.

 

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Download de volledige toolkit voor organisaties als pdf

“Het is belangrijk voor mij om vanaf het allereerste begin zo ontspannen mogelijk een omgeving te creëren, dus begin ik met kleine gesprekken met de student. Op die manier kan ik horen op welk niveau de leerling staat.“

 

Vrijwilliger, Lärdansk Odense, Denemarken

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf