VOLUNTEERS IN LANGUAGE LEARNING FOR REFUGEES

ERASMUS+ STRATEGIC PARTNERSHIP 2017 - 2019

Over het project

LanguageLearning_logo_2018_6_22_full
hp_dev_logosbeneficaireserasmusleft_en-1

Er zijn veel mensen in de EU die vrijwillig hun tijd willen opofferen om het leren van talen voor migranten en vluchtelingen te ondersteunen. Maar hoe kunnen vrijwilligers het leerproces verbeteren en optimaal gebruikmaken van docenten en onderwijsorganisaties? En welke steun voor vrijwilligers is in de hele EU al het meest efficiënt?

Het onderzoeksproject Erasmus Volunteers in Language Learning for Refugees zal deze vragen onderzoeken en vervolgens zijn bevindingen delen met docenten en vrijwilligers in de sector.

Het project is een samenwerking tussen organisaties in Oostenrijk, Duitsland, Denemarken, België en het Verenigd Koninkrijk, die allemaal praktische ervaring hebben met het leveren van taallessen voor migranten en vluchtelingen. Vrijwilligers ondersteunen onze lessen als taalassistenten en vullen dit aan met buddying en vertaalondersteuning.

We zullen praten met migranten-leerders, docenten, vrijwilligers en educatieve organisaties over hun ervaringen met vrijwilligerswerk. We zullen experimenteren met wat we hebben geleerd door middel van twee praktische proefprojecten binnen onze eigen organisaties.

Ten slotte delen we onze bevindingen mee door middel van gratis trainingen voor docenten en organisaties, toolkits voor docenten en vrijwilligers vol praktische informatie en praktijkvoorbeelden en een Good Practice Directory van organisaties die volgens ons reeds efficiënt  werken met vrijwilligers.

Toolkits

voor leerkrachten

die met vrijwilligers werken in de taalklas

voor vrijwilligers

in het taalonderwijs

voor organisaties

het betrekken van vrijwilligers bij het leren van talen 

Projectpartners

Project Video's