Voor Vrijwilligers

Welkom - je hulp maakt een wereld van verschil

Welkom in de toolkit voor vrijwilligers. Wil je werken met vluchtelingen in de buurt? Geweldig! Deze gids is bestemd voor wie er zijn tijd en energie in wil steken. De focus ligt op het taalonderwijs, want het is een belangrijk domein en praktische hulp kan een verschil maken.

Waarom taalonderwijs? Vluchtelingen worden met heel wat problemen geconfronteerd in hun nieuwe land en de nieuwe taal/talen leren is een topprioriteit. Ze hebben de taal nodig om zich te kunnen verplaatsen, om netwerken uit te bouwen en om zichzelf te kunnen uitdrukken. Professionele leerkrachten zijn belangrijk, maar een taal leer je niet alleen in de klas. Hoe meer kansen een taalleerder heeft om te oefenen, hoe beter. Dit betekent dat gesprekspartners bijzonder waardevol zijn in het taalverwervingsproces. Vrijwilligers zijn hier en op andere domeinen van onschatbare waarde.

De toolkit richt zich tot bestaande en nieuwe vrijwilligers, die niet goed weten hoe ze aan de slag moeten. De gids behelst verschillende contexten: helpen in de klas, hulp bij activiteiten buiten de klas, 1-2-1 hulp en buddying. We richten ons tot vrijwilligers die in een organisatie werken en tot zij die iets willen doen met vrijwilligers. De gids is voor ervaren vrijwilligers, compleet nieuwe vrijwilligers en iedereen ertussenin. Kortom, het is een gids voor iedereen die op vrijwillige basis tijd wil schenken om het taalonderwijs van vluchtelingen te ondersteunen.

De gids is gebaseerd op en geinspireerd door onderzoek in taalonderwijs en vrijwilligerswerk in Europa. Het onderzoek heeft verschillende methodes uitgelicht die vrijwilligers gebruiken om het taalonderwijs te stimuleren en staat stil bij de efficientste manieren om vrijwilligers in te zetten.

We hopen dat de oefeningen, hulpmiddelen en ideeen in dit boek je zullen helpen om het beste te maken van je vrijwilligerswerk, zodat je je optimaal kunt inzetten. We doen dit door de kwaliteiten en vaardigheden van een goede vrijwilliger te bespreken met de input van leraars en studenten. Je krijgt een overzicht van nuttige basiseigenschappen van taalonderwijs. Je vindt ook gelegenheid voor zelfreflectie over je aanpak, vaardigheden en handelingen die je steeds van pas kunnen komen om nog beter te worden. Bovendien bevat de toolkit innovatieve ideeen voor activiteiten die we verzameld hebben uit de praktijk in heel Europa.

 

Download de volledige toolkit voor vrijwilligers als pdf

"Vrijwilligerswerk vergt veel geduld en empathie en je moet de leerling als een gelijke behandelen."

 

Vrijwilliger, Denemarken

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf