Voor organisaties

15821-096-DRC

Welkom in de toolkit voor organisaties. Deze gids is bestemd voor taalverstrekkers die goed willen werken met vrijwilligers. Hij is vooral bedoeld voor organisaties die met vluchtelingen werken, maar veel van de inhoud is relevant voor alle groepen die met migranten werken.

 

Deze gids zal het hebben over: 

  • hoe je vrijwilligers rekruteert en selecteert
  • hoe je vrijwilligers introduceert en traint
  • tips om vrijwilligers te behouden
  • de voordelen en valkuilen voor wie werkt met vrijwilligers
  • suggesties om vrijwilligers dag na dag te begeleiden en te managen

 

Er zijn heel wat redenen waarom vrijwilligers je organisatie kunnen helpen en de taallessen verbeteren. Ze kunnen de taalleerkracht helpen en in deze toolkit zullen we ontdekken wat geschikte, goed begeleide vrijwilligers in de klas kunnen doen. Vrijwilligers zijn ook van onschatbare waarde buiten de klas op informele momenten zoals conversatietafels en individuele begeleiding. De hulp buiten de klas gaat vaak gepaard met het ontdekken van gezamenlijke interesses, nieuwe vriendschappen en/of het ontwikkelen van andere skills bij de studenten.

Bovendien kunnen vrijwilligers die een goede band hebben met je organisatie je breder helpen. Sommige organisaties die we tijdens ons onderzoek interviewden, werden later donors en verzamelden geld voor hun werk.

Met andere woorden de relatie met de vrijwilligers kan leiden tot onverwachte positieve resultaten en kruisbestuivingen. Het kan ervoor zorgen dat je organisatie beter ingebed raakt in de buurt en op die manier krijgen je studenten ook meer kansen om in contact te komen met taalexperts. Vrijwilligers stellen hun netwerk open, zodat studenten andere instellingen en groepen kunnen ontdekken.

Ten slotte is vrijwilligerswerk ook belangrijk en gunstig voor de vrijwilligers zelf. In een periode van stijgende antimigrantenretoriek en negatieve gevoelens kan de ervaring om van dichtbij samen te werken met vluchtelingen het engagement van de vrijwilliger versterken, zodat zij/hij hun rechten kan verbeteren en de samenleving beter kan maken.

Veel van wat hierboven staat hangt grotendeels af van een efficiënte vrijwilligerscoördinatie. Hiermee begint deze gids. Met vrijwilligers werken is niet zonder risico’s. Wij hopen dat dit boek je kan helpen om dit alles te omzeilen, zodat je organisatie en de vrijwilligers er allen baat bij hebben. Deze toolkit is in de eerste plaats bestemd voor wie over een vaste vrijwilligerscoördinator beschikt (zelfs als dit geen fulltime betrekking is), maar we besteden ook aandacht aan kleinere organisaties met een kleiner budget.

Zorgvuldige selectieprocedures zijn essentieel om ervoor te zorgen dat vrijwilligers gekozen worden op basis van hun skills, mogelijkheden en geschiktheid voor de taak die hen te wachten staat (zie pagina X). Een goede communicatie met de leraars leidt ertoe dat de vrijwilligers weten wat van hen gevraagd wordt en zij weten ook wat hen te doen staat als er problemen zijn (zie pagina X). De toolkit bevat ook tal van suggesties om vrijwilligers te helpen, zodat ze er het maximum uit kunnen halen.

We benadrukken de potentiële voordelen waarvoor vrijwilligers kunnen zorgen, maar niet als vervangers van opgeleide en betaalde taalleraars, die garant staat voor consistentie, professionaliteit, ervaring en inzet.

De toolkit werd geschreven door een gelegenheidsgroep van vijf taalorganisaties uit heel Europa die met vrijwilligers werken. Daarnaast hebben we met heel wat andere taalscholen gepraat. Je vindt een verslag in de casestudies achteraan. De inhoud van deze toolkit is gebaseerd op ons onderzoek.

 

Download de volledige toolkit voor organisaties als pdf

“Als ik iets verkeerd doe, vertrouw ik erop dat de leraar me zegt wat ik moet doen. Dat vertrouwen is belangrijk om goed te kunnen werken.”

 

Vrijwilliger, Denemarken

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf