Introductie vrijwilligers

Zodra je (of de coördinator) iemand gevonden hebt, ga je met de persoon aan de slag. Zelfs als je een coördinator hebt, is het van belang dat jij als leraar je verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde aspecten. In elk geval raden we aan om met de vrijwilliger af te spreken voor hij naar de klas komt.

 

De voorbereiding is op verschillende vlakken van belang:

  • Het creëren van een werkrelatie
   Het is belangrijk dat je vanaf het begin een goede relatie hebt met iemand met wie je geregeld zult samenwerken. Je dient ook een dynamiek te ontwikkelen in verband met je rollen.
  • Informatie verzamelen
   Als je nog niet voldoende informatie hebt, kan dat nu gebeuren. Ook wettelijke verplichtingen en voordelen komen ter sprake. Als leraar is het van belang om te weten waar de vrijwilliger goed in is. Het is ook goed om te vragen wat de vrijwilliger van de job verwacht, zodat je hem zo goed mogelijk kunt helpen.
  • Een goede communicatie tussen leraar en vrijwilliger
   Leg uit wat je verwachtingen en behoeften zijn en wat je niet wenst. Misschien heeft de vrijwilliger in dat verband wat training nodig, waarover straks meer. De vrijwilliger dient vertrouwd te zijn met de organisatie waarin hij werkt en met je werk in de klas: aanpak en methode. De vrijwilliger kan volop vragen stellen, zodat hij weet hoe vrijwilligerswerk gebeurt en welk verschil hij daarbij kan maken.
  • Overeenkomst
   De leraar en de vrijwilliger dienen tot een duidelijk akkoord te komen over hoe ze gaan samenwerken. Dit kan eventueel in een contract gegoten worden.

Persoonlijk gesprek
Meestal zul je elkaar face to face ontmoeten. Welke thema’s moeten moeten behandeld worden? Hieronder volgen enkele suggesties over wat je moet behandelen. Niet alle punten zijn relevant voor jouw context: pik er de zinvolste dingen uit. Terwijl alles in een gesprek kan, kun je ook documenten gebruiken die de vrijwilliger voor of na het gesprek kan lezen. In dit hoofdstuk vind je heel wat punten om te bespreken. Het gesprek dient uiteraard ook heel warm te verlopen en niets belet je om je buikgevoel te gebruiken. Iemand echt leren kennen is geen exacte wetenschap.

 

Wil je meer weten over de toeleiding van vrijwilligers?

Download het volledige artikel als pdf

Download de volledige toolkit voor leerkrachten als pdf

 

"Als ik iets verkeerd doe, vertrouw ik erop dat de leraar me zegt wat ik moet doen. Dat vertrouwen is belangrijk om goed te kunnen werken."

 

Vrijwilliger, Denemarken

 

 

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf