Vrijwilligerswerk en professioneel taalles geven

HEEFT VRIJWILLIGERSWERK EEN NEGATIEVE INVLOED OP PROFESSIONELE TAALLERAARS?

In sommige landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, rijst bezwaar tegen vrijwilligers, omdat het jobs en fondsen kan kosten. Daarom focust deze toolkit expliciet op het werk van betaalde leerkrachten naast vrijwilligers.

We weten uit onderzoek dat heel wat onbetaalde vrijwilligers in Europa lessen organiseren voor vluchtelingen als er geen fondsen of betaalde leerkrachten beschikbaar zijn. Vaak is het de enige kans die vluchtelinge hebben. Vrijwilligers zijn ook vernieuwend op het vlak van informele taalverwerving. We willen hen hiervoor danken.

Tegelijkertijd willen we wijzen op het belang van professionele taalleerkrachten. Zij bieden een niveau aan van expertise en ervaring dat alleen de meest toegewijde en financieel onafhankelijke vrijwilligers kunnen bereiken. Zij zijn van vitaal belang om vluchtelingen te helpen om een taal te leren.

 

Download de volledige toolkit voor leerkrachten als pdf

"Als ik iets verkeerd doe, vertrouw ik erop dat de leraar me zegt wat ik moet doen. Dat vertrouwen is belangrijk om goed te kunnen werken."

 

Vrijwilliger, Denemarken

 

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf