Rollen – Wa t kunnen vrijwi lligers doen?

Het loont de moeite om na te denken over de manier waarop je graag met vrijwilligers zou willen werken. Vrijwilligers kunnen leerkrachten helpen in de klas en buiten de klas, hulp bieden bij formele en informele leermomenten (zie afbeelding volgende bladzijde). Hieronder vind je een aantal manieren waarop vrijwilligers de les kunnen ondersteunen, zowel in de klas als buiten de klas.

 

Vrijwilligers in de klas

In de klas kunnen vrijwilligers heel wat dingen doen. Sommige vrijwilligers houden zich aan één rol, andere mensen passen zich aan volgens de les.

 

Vrijwilligers als taalcoach

Sommige leraars gebruiken vrijwilligers om te werken met een bepaalde student of in een klein groepje, terwijl de leraar zich met de rest van de klas bezighoudt. Dit kan nuttig zijn als één of twee studenten specifieke behoeften hebben. De vrijwilliger kan zich ook met elke
student een tijdje bezighouden. Ze kunnen zich concentreren op één bepaalde taak: lezen, spreken, een tekst schrijven. Ze kunnen ook nagaan wat de student nodig heeft.
Nuttig voor: introverte types; vrijwilligers met een leraarsdiploma

 

Wil je meer weten over de rollen van de vrijwilliger?

Download het volledige artikel als pdf

Download de volledige toolkit voor leerkrahten als pdf

"Mijn vrijwilliger was geweldig. We hadden in de les een ouder echtpaar. De man had gehoorproblemen, waardoor hij moeilijk kon volgen. De vrijwilliger sprak dezelfde taal en kon met hen apart werken. Ze voerden samen gesprekken. De mensen waren op hun gemak. Het was super om over zo’n vrijwilliger te beschikken."

 

Leerkracht, Verenigd Koninkrijk

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf