Aanwerving vrijwilligers

Hoe vind je geschikte vrijwilligers (of hoe vinden zij jou)? Sommige leraars kunnen misschien een beroep doen op een coördinator op school om dit te regelen. Voor leerkrachten die zelf voor de aanwerving zorgen, hebben we hieronder enkele tips.

Voor je begint 

Als je in klasverband lesgeeft, is het nuttig om een helder kader te scheppen in verband met normen en procedures:

  • bij wie moet je zijn om te vragen naar een vrijwilliger?
  • hoe ga je met hen om in de les?
  • welke uitdagingen zijn er voor de vrijwilliger?
  • hoe stop je de samenwerking?

De rol van de leerkracht in het aanwervingsproces hangt af van school tot school. Zelfs als alle aspecten afhangen van een coördinator, raden we aan om de leerkracht van in het begin ruimschoots bij alles te betrekken voor de vrijwilliger geïntroduceerd wordt.

Aanwerving

Jedient reclame te maken voor je zoektocht naar vrijwilligers, sollicitaties te bestuderen en dan effectief kandidaten uit te nodigen en te kiezen. Uiteraard maken vrijwilligers tijd vrij om te solliciteren en het kan hard lijken om ze te onderwerpen aan een afmattend sollicitatieproces. Misschien zijn er meer mensen geïnteresseerd dan je nodig hebt. Vandaar dat een selectieprocedure nodig is. En zelfs als dat niet het geval is, de aanwerving is het ideale moment om de vrijwilliger goed in te schatten voor zij/hij in de klas komt. Dit is van het grootste belang. Je hebt het recht om te beslissen wie er in de klas komt: voor jou als leraar, maar ook voor de studenten en de vrijwilliger.

Sollicitatieproces

Het is nuttig om erover na te denken hoe vrijwilligers je school kunnen vinden. En verder hoe je een en ander over hen leert en hoe je uitmaakt of ze geschikt zijn voor hun rol als vrijwilliger. Dit hangt uiteraard af van de context waarin je werkt en van het aantal kandidaten, maar een klassieke aanwerving verloopt doorgaans als volgt:

  1. Je maakt een advertentie waarin je de rol van de vrijwilliger bekendmaakt, alsook de verantwoordelijkheden en de verwachte kwaliteiten
  2. De sollicitatie bevat een sollicitatieformulier en een motivatiebrief
  3. Je kunt ook een jobinterview doen of een vergadering organiseren

Waarom hou je geen open vergadering voor alle kandidaat-vrijwilligers? Op de vergadering krijgen de kandidaten meer info over hun rol. Tegelijkertijd vernemen ze hoe ze met jou kunnen werken. Bovendien heb je de gelegenheid om de kandidaten beter te leren kennen. Na de vergadering kunnen ze een formulier invullen of meteen starten.

 

Wil je meer weten over recrutering van vrijwilligers??

Download het volledige artikel als pdf

Download de volledige toolkit voor leerkrachten als pdf

 

"Vrijwilligers hebben vaak in de lagere school lesgegeven. Daarom behandelen ze vluchtelingen als zesjarigen, wat niet klopt als je al achttien bent of ouder. Ik denk dat het een probleem is van attitude. Hoe benader ik vluchtelingen? Zijn het arme wezens die overbeschermd moeten worden of zie ik ze als gelijken?’"

 

Taalleraar, Oostenrijk

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf