Introductie

Induction

Uit ons onderzoek is gebleken dat een goede introductie een van de belangrijkste stappen is om vrijwilligers en leerkrachten goed te laten samenwerken. Een introductie kan tijd vragen, maar het is de moeite waard – je kunt achteraf veel tijd uitsparen door verschillende punten op voorhand duidelijk te maken. Een goed introductieproces betekent dat de vrijwilligers het klaslokaal betreden en vrij goed weten wat de waarden zijn van de organisatie, wat van hen verwacht wordt en wat het vrijwilligerswerk inhoudt. De introductie zorgt er ook voor dat ze zich gesteund en gewaardeerd voelen voor hun werk.

 

Wie moet de introductie doen?

De introductie kan gebeuren door een leraar of een vrijwilligerscoördinator. Het voordeel van een coördinator is dat deze onafhankelijk hulp kan bieden aan de leraar en de vrijwilliger bij problemen. Bovendien vragen een succesvolle rekrutering, een introductie, een opleiding en steun heel wat tijd, waarover leerkrachten niet beschikken als hun taak niet significant uitgebreid wordt. Een toegewijde en bedreven coördinator kan het vrijwilligerswerk vooruithelpen zonder de leraars te overbelasten.

Zelfs wanneer er een coördinator is, blijft het belangrijk dat de leraars de vrijwilligers kunnen ontmoeten – idealiter voor ze beginnen – om informatie te verschaffen over methodologie, niveaus, het klaslokaal, etc. Het is een belangrijk onderdeel van de band tussen de vrijwilliger en de leraar, die vastlegt hoe ze zullen samenwerken. Als de leraar voor deze ontmoeting extra betaald wil worden, is het goed om op voorhand met budgetten en fondsen te werken.
Er staan richtlijnen voor leraars in onze Toolkit voor leraars over hoe je zo’n gesprek kunt organiseren. De richtlijnen zijn bedoeld voor leraars die een introductie doen zonder de hulp van een coördinator. Je kunt ze gebruiken in je introductieproces.

 

Wil je meer weten over dit onderwerp?

Download de volledige toolkit voor organisaties als pdf

“Ik leerde dat sommige van deze vrouwen zelden hun buurt verlieten of niet gewend waren om het openbaar vervoer te gebruiken. Daarom ben ik begonnen met het organiseren van korte trips.“ 

 

Vrijwilliger, Londen

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf