Projectpartners

De vijf organisaties die betrokken zijn bij het ViLL-project

stand_129_7180

De "Caritas der Erzdiözese Wien" is een non-profitorganisatie die zich verdienstelijk wil maken door het aanbieden van sociale diensten. Caritas biedt een breed scala van diensten zoals beroepsopleiding, pensioenzorg, hulp voor gehandicapten, steun voor daklozen, buitenlandse hulp en hulp voorvluchtelingen en migranten. In Oostenrijk stelt Caritas 4340 mensen fulltime tewerk De organisatie wordt ondersteund door bijna 4000 vrijwilligers.

Sinds 2007 heeft Caritas Wien ook Community Arts projecten uitgevoerd. Stand 129 (zie foto, links) is een dergelijk project: een kunstruimte gevestigd op een markt in het 10de district van Wenen. Het probeert mensen te bereiken met een verschillende religieuze, politieke en etnische achtergrond.

Sinds 2015 focust Caritas op de vluchtelingen in Oostenrijk. Caritas is een van de belangrijkste aanbieders van diensten en steun voor nieuwe vluchtelingen. Bovendien heeft de organisatie verschillende vluchtelingenhuizen. Ze geeft voortdurend advies en ondersteuning aan vluchtelingen en migranten. Hoewel Caritas al lange tijd met migranten en vluchtelingen in Oostenrijk heeft gewerkt, is deze groep de afgelopen jaren beter zichtbaar geworden en van groter belang in de samenleving. Sinds 2015 hebben veel mensen hun tijd gestopt in vrijwilligerswerk en Caritas is daarbij het aanspreekpunt om alles te coördineren. Veel vrijwilligers worden ingezet bij het leren van talen.

IMG_5765-e1518451133509

CVO VOLT is een centrum voor volwasseneneducatie van het Vlaamse Gemeenschapsonderwijs (GO!), een van de drie belangrijkste onderwijsverstrekkers in Vlaanderen, België.

CVO VOLT heeft campussen in Leuven, Tienen en Landen (Oost-Brabant) en organiseert 's avonds en overdag modulaire taalcursussen (Nederlands als tweede taal plus vreemde talen), maar ook ICT, design en fotografie, accountancy, technische cursussen en tweedekansonderwijs.

CVO VOLT heeft 9000 studenten per jaar. Een derde zijn migranten, vluchtelingen of buitenlandse studenten die Nederlands leren. De school biedt Nederlandse cursussen aan van A1 tot B2 in snelle cursussen, standaardcursussen of langzame trajecten. Dit betekent twee, drie of vier keer les per week, volgens de behoeften van de studenten. CVO heeft expertise in blended learning en student councelling.

CVO VOLT is geïnteresseerd in het ViLL-project, omdat ze graag het aantal vrijwilligers in hun organisatie willen verhogen, de samenwerking tussen docenten en vrijwilligers stimuleren en expertise ontwikkelen bij het opleiden van vrijwilligers.

15821-120-DRC
15821-231-DRC

De Deense Vluchtelingenraad is een humanitaire organisatie die alle aspecten van de vluchtelingenproblematiek dekt. Het werk is gebaseerd op humanitaire principes en mensenrechten. Het hoofddoel is om vluchtelingen te helpen en te beschermen en hen te begeleiden naar een betere toekomst. De DRC streeft naar duurzame oplossingen voor vluchtelingen en ontheemden en probeert gemeenschappen op te richten die de mensen voor wie ze zorgen een waardig leven kunnen geven.

De missie van de DRC is het helpen van vluchtelingen en ontheemden, het beschermen van hun rechten en het versterken van hun kansen voor een betere toekomst. Hun visie is een waardig leven voor alle ontheemden.

Lærdansk (de organisatie die bij dit project betrokken is) maakt deel uit van de Deense Vluchtelingenraad en bestaat momenteel uit 15 taalcentra. Ze geeft les aan ongeveer 15000 cursisten en telt meer dan 450 personeelsleden. De werknemers zijn opgenomen in professionele en sociale gemeenschappen in taalcentra en ze werken samen met andere professionele en vrijwillige integratieorganisaties binnen de Deense Vluchtelingenraad.

Als moderne onderwijsinstelling biedt Lærdansk onderwijs aan volwassen migranten. Het staat daglijks paraat om aan heel wat behoeften tegemoet te komen. De lessen vinden meestal plaats in een klaslokaal in een van Lærdansks taalcentra, online of bij een bedrijf.

Lærdansk neemt deel aan het project "Improving the Involvement of Volunteers in Language Learning for Refugees" om de verdere betrokkenheid van vrijwilligers in het leren van talen te stimuleren – zowel binnen Lærdansk specifiek als in Denemarken in het algemeen. Zij hopen te profiteren van het brede Europese perspectief van het project en, in samenwerking met de partnerinstellingen, een goed beleid uit te werken als inspiratie voor zichzelf en anderen.

DSC_2665
IMG_1410

EFA Londen biedt Engels voor sprekers van andere talen (ESOL) via cursussen voor migrantengemeenschappen in Londen. We trainen ook docenten in het Verenigd Koninkrijk in verband met ESOL-onderwijs en zijn betrokken bij onderzoek op dit gebied.

We hebben momenteel 24 lessen per week in Zuid-en Oost-Londen en bereiken ongeveer 500 volwassen leerders per jaar. Ons doel is om mensen te bereiken die kunnen worden uitgesloten van mainstream ESOL-cursussen. Bijgevolg zijn de lessen gratis en ze vinden plaats in toegankelijke buurten.

Wij zijn van mening dat ESOL-klassen, met de juiste focus, migranten in staat kunnen stellen om toegang te krijgen tot de sociale, economische en politieke benefits die zonder taaltraining en ondersteuning buiten hun bereik zouden vallen. We maken gebruik van een participatieve benadering van het onderwijs die wordt beïnvloed door de radicale Braziliaanse opvoeder Paulo Friere. U kunt hier meer lezen over participatoy ESOL.

Wij streven ernaar om studenten te leren om ondersteunende relaties op te bouwen. We proberen hen ook voldoende vertrouwen mee te geven en de vaardigheden te leren om dingen te veranderen. Onze lessen zijn warm en inclusief en er heerst een sterk gevoel van samenhorigheid. Er is ruimte voor kritische discussie en we hebben oog voor de moeilijkheden die studenten kunnen tegenkomen buiten de klaslokalen. Veel van onze studenten worden geconfronteerd met problemen rond uitbuiting op het werk, huisvesting en discriminatie en ze vinden het vaak moeilijk om hun weg te vinden in de Britse bureaucratie. Wij moedigen studenten aan om antwoorden te vinden op deze problemen en om in groep sociale onrechtvaardigheid aan te pakken. Onlangs zijn onze studenten naar het stadhuis (het kantoor van de burgemeester van Londen) geweest om te pleiten voor ESOL-lessen.

We zijn betrokken bij “Volunteers in Language Learning for Refugees” om onze expertise en die van andere taaldocenten te verbeteren. We werken samen met vluchtelingenorganisaties en taalscholen in het Verenigd Koninkrijk en in de hele EU.

IBIS-3

De IBIS-vereniging-Intercultural Workplace for Researchn Documentation, Education and Consulting e. V. (IBIS e. V.)-is gevestigd in Oldenburg, Duitsland, en biedt ondersteuning en gratis diensten aan migranten en vluchtelingen. Opgericht in 1994, heeft IBIS e. V al meer dan 20 jaar gepleit voor de "full view" van  integratie. IBIS ziet integratie als de respectvolle en gelijkwaardige coëxistentie van alle mensen met hun individuele en culturele verschillen en gelijkenissen. Oldenburg staat al meer dan 20 jaar voor de "full view" van integratie.

IBIS biedt gratis advies en ondersteuning op het gebied van asiel, gezondheidszorg, het vinden van accommodatie en het oplossen van persoonlijke problemen. Zij ondersteunen ook klanten die problemen hebben met de autoriteiten en advocaten. Daarnaast biedt IBIS e. V. ook gekwalificeerde psychosociale counseling voor getraumatiseerde vluchtelingen  in verschillende talen. Naast traumatherapie is de focus ook gericht op  arbeidsmarktgerichte counseling en het uitbouwen levensperspectieven. Taal is een essentiële factor voor maatschappelijke participatie. Daarom biedt IBIS e. V. kwaliteitsvolle, intensieve integratie en Duitse taalcursussen voor alle taalniveaus.

Het doel van het antidiscriminatiewerk van IBIS e. V. is het bevorderen van gelijkwaardigheid, het formuleren van politieke eisen en het ondersteunen van mensen die discriminatie hebben ervaren. Op basis van de Algemeen Verdrag voor Gelijke Behandeling (AGG) kunnen mensen die individuele, institutionele of structurele discriminatie hebben ondervonden, advies inwinnen.