Ik Bin Geen Leraar

Niemand verwacht van een vrijwilliger om zich als een leraar te gedragen en grammaticaregels uit te leggen, enz. Zelfs zonder echte kennis van het leerproces kun je studenten echt wel helpen. Je relationele vaardigheden en je persoonlijke kwaliteiten die in het eerste hoofdstuk staan (zie 1.4) zijn belangrijker dan taalkwesties.

 

Hieronder staan enkele van de vele dingen die je als vrijwilliger kunt doen.

 

Vrijwilligers zijn authentieke taalgebruikers
Vrijwilligers hebben heel wat te bieden door hun levenservaring en interesses met de studenten te delen. Als het klikt met de studenten, wordt de conversatie veel aantrekkelijker. Leerders zijn meer op hun gemak en ze willen echt praten, wat goed is voor het leerproces. Onderwerpen zoals jobs, hobby’s, school en familie zijn een vruchtbare voedingsbodem voor interessante gesprekken.

 

Met vrijwilligers kunnen we meer spreken
Hoe meer studenten kunnen oefenen, hoe meer ze zich op hun gemak voelen in de taal. Door met vrijwilligers te werken in en buiten de klas, hebben studenten meer kansen om de taal in te oefenen (spreken en schrijven). Vrijwilligers moedigen hen aan om te spreken, goed te luisteren en feedback te geven.

 

Vrijwilligers geven feedback en corrigeren
Vrijwilligers kunnen feedback geven door eerlijk te zeggen wat ze al dan niet begrijpen. Ze kunnen ook vragen beantwoorden in verband met spelling en dergelijke (zie Fouten corrigeren en feedback).

 

Vrijwilligers helpen om een veilige omgeving te creëren
Mensen leren het best als ze zich veilig en op hun gemak voelen en gesteund worden door andere mensen. Vrijwilligers kunnen helpen om een positieve sfeer te creëren met gezelligheid, aanmoedigingen, vriendelijkheid en positieve feedback (Zie 2.5 Een veiliger omgeving).

 

Vrijwilligers helpen door te herhalen
Als je in een klas zit of iemand helpt, is het zinvol om de cursus te herhalen. Herhaling en oefening zijn essentieel. Je hoeft geen (nieuwe) grammatica uit te leggen. Vraag gewoon wat ze geleerd hebben in de cursus.

 

Vrijwilligers helpen met de uitspraak
Je kunt studenten helpen met hun uitspraak door zelf de goede uitspraak te geven en met feedback (zie Fouten corrigeren en feedback). 

 

Download de volledige toolkit voor vrijwilligers als pdf

"Elke vrijwilliger brengt een nieuw dialect in het klaslokaal. Dat is soms moeilijk te begrijpen, maar dat is uiteindelijk wat we moeten leren. Het verschil met de buitenwereld is dat de vrijwilligers veel geduldiger zijn met mij."

 

Cursist, Denemarken

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf