Hoe gebruik je de toolkit?

Welkom in ‘the teacher’s toolkit’. Dit boek is een handleiding voor taalleerkrachten die met vrijwilligers werken om hun studenten te helpen. Het boek is geschreven door taalleraars uit vijf Europese landen. We vonden inspiratie bij vele andere leerkrachten en groepen met wie we gesproken hebben tijdens ons onderzoek.

Leraars en vrijwilligers in Europa hebben nieuwe, efficiënte manieren ontdekt om een vreemde taal te leren. We brengen ze in deze toolkit aan bod via case studies. Er is heel wat variatie in de manier waarop een vrijwilliger het leerproces kan ondersteunen. Waarschijnlijk is niet elk item in dit boek relevant voor elke leraar. In plaats van het boek helemaal uit te lezen, kan de toolkit gebruikt worden als een inspiratiebron, waaruit je zelf haalt wat je wil. De eerste bladzijden van het boek gaan in op de brede context van het vrijwilligersverhaal. Daarna worden enkele praktische punten bekeken. Wat zijn de voordelen en nadelen van vrijwilligerswerk? Hoe kun je efficiënte vrijwilligers rekruteren? Hoe ga je met hen aan de slag? Hoe kun je ze introduceren in het lessenpakket en hoe evalueer je hun werk?

Het grootste deel van de toolkit bevat praktische ideeën en tools voor de lessen, waarbij de focus ligt op hoe je de vrijwilliger het best kunt gebruiken. De meeste leerkrachten
zullen met vrijwilligers werken in de klas, wat je terugvindt in de oefeningen. We maken geen gebruik van projectors of digitale borden om de toolkit voor een zo breed mogelijk publiek nuttig te maken. Op het einde van de toolkit vind je tips om de samenwerking met je vrijwilliger te evalueren en punten om over na te denken.

Download de volledige toolkit voor leerkrachten als pdf

"Mijn vrijwilliger was geweldig. We hadden in de les een ouder echtpaar. De man had gehoorproblemen, waardoor hij moeilijk kon volgen. De vrijwilliger sprak dezelfde taal en kon met hen apart werken. Ze voerden samen gesprekken. De mensen waren op hun gemak. Het was super om over zo’n vrijwilliger te beschikken."

 

Leerkracht, Verenigd Koninkrijk

Print/Download:

Volledige toolkit als pdf